Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 28-06-2022
Imieniny: Florentyny, Ligii, Leona

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2012 roku przez organizacje pozarządowe

 

            Wilków, 27.02.2012 r.

DK.524.2.2011
 
 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

ogłaszam

wyniki otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w sferze propagowania
i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2012 roku przez organizacje pozarządowe:

 
  1. Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Wilków z wyłączeniem sportu dla dzieci i młodzieży do lat 17.
  2. Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Wilków w sporcie szkolnym wśród dzieci i młodzieży do lat 17. 

1)      Nazwa oferenta:

            Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Wilkowie

            ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

2)      Nazwa zadania publicznego:

A. Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie    Gminy Wilków z wyłączeniem sportu dla dzieci i młodzieży do lat 17.

3)   Wysokość przyznanych środków publicznych:
       - 30.000,00 zł brutto  

1)      Nazwa oferenta:

Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” w Bukowiu
Ul. Lipowa 54, 46-113 Wilków

2)      Nazwa zadania publicznego:

B. Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Wilków w sporcie szkolnym wśród dzieci i młodzieży do lat 17.

3) Wysokość przyznanych środków publicznych:

- 5.000,00 zł brutto 

Dziękujemy Oferentom za udział w konkursie.

 

Do wiadomości:

 
  1. Biuletyn Informacji Publicznej
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie
  3. Strona internetowa Urzędu Gminy w Wilkowie
  4. Oferenci, którzy złożyli oferty
  5. aa
Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności