GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 19-10-2021
Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków

 

GKR.271.3.2013r.                                                                      

  Wilków, 27.06.2013r.

          

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust.1 oraz art. 139 ust.3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm).

 

     Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków , w imieniu której występuje Wójt Gminy Pan mgr Bogdan Zdyb

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

Wójt Gminy Wilków informuje, że w dniu 27.06.2013 r. zawarto umowę

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków

 (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP Nr 95627 - 2013  dnia 31.05.2013 r.) pomiędzy: Gminą Wilków a firmą

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH EKOWOD SPÓŁKA Z O.O.

UL. MARIAŃSKA 2, 46-100 NAMYSŁÓW

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia                        i Ogłoszeniu , otrzymał maksymalną ilość punktów 100.

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 10.06.2013 r.

Cena wybranej oferty brutto:                       351,00 zł/ tona.

Oferta z najniższą ceną brutto:                   351,00 zł/ tona.

Oferta z najwyższą ceną brutto:                  649,94 zł/ tona.                                                                        

 

                                                       Wójt Gminy Wilków

                                                        mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności