GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 29-05-2024
Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków

 

                                                

GKR.271.4.2013                                                                         

Wilków, 16.07.2013 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

( art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm).

1.  Nazwa Zamawiającego: Gmina Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

2.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przewozy dzieci
do szkół na terenie Gminy Wilków”

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu
12.07.2012 r. (ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP Nr 133153-2013, data     zamieszczenia 04.07.2013 r.)

3. Liczba otrzymanych ofert: 2, z których odrzucono 0, wykluczono 0

4.  Kryteria oceny ofert: Oferowana cena - 100%

5. Wybrano następującą ofertę:

    (Nr 2) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Namysłowie

     Sp. z o.o.  ul. Bohaterów Warszawy 29, 46-100 Namysłów

    Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę        zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia i Ogłoszeniu, otrzymał maksymalną ilość punktów 100.

    Cena wybranej oferty wynosi: 3,29 zł brutto za 1km (słownie: trzy złote     29/100) – uzyskując 100 punktów w ramach zastosowanego kryterium
    cena: 100%

 6. Pozostali wykonawcy:

     Oferta (Nr 1) Firma Wielobranżowa Bartosz Dorociak ul. Kolejowa 34,
 46-113 Wilków                                                                                                             

     Uzyskała 84,58  punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%.

 

   Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji
    o wyborze najkorzystniejszej oferty.

    Dziękujemy Wykonawcom za złożone w niniejszym postępowaniu oferty.

                                                                                 Wójt Gminy Wilków

                                                                                   mgr Bogdan Zdyb

 

Do wiadomości:

1.   Wykonawcy, którzy złożyli oferty (art. 92 ust.1 wyżej cytowanej ustawy).

2.   aa  

 

Umieszczono na:

1.   Stronie internetowej Urzędu Gminy w Wilkowie.

2.   Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie.

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności