GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 27-10-2021
Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Zawiadomienie - XXVIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 09 września 2013r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 i 645)
zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 9 września 2013 r. (poniedziałek) o godz. 1400
.
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

3.      Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.

4.      Interpelacje radnych.

5.      Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.

6.      Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków
na 2013 rok;

2)     o zmianie uchwały Nr XXI/155/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

3)     przystąpienia do inicjatywy dotyczącej obszaru funkcjonalnego Kluczbork. Kluczbork – Namysłów – Olesno;

4)     załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków.

7.      Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.

8.     Zapytania i wolne wnioski.

9.      Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.

10.  Zamknięcie obrad  XXVIII  sesji Rady Gminy.

     Przewodniczący

Rady Gminy w Wilkowie

  Wiesław Kowalczyk 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności