GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: sobota, 16-10-2021
Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła

Zawiadomienie - XXIX sesja Rady Gminy w Wilkowie - 15 października 2013 r.

                                  

                                                        ZAWIADOMIENIE

             Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
                         o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 i 645)
                             zwołuję XXIX sesję Rady Gminy w Wilkowie
                      na dzień 15 października 2013 r. (wtorek)
o godz. 1300.
             Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków
  oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.

 4. Interpelacje radnych.

 5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.

 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia
    28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków
   na 2013 rok;

2) o zmianie uchwały Nr XXI/155/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia
    28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
    finansowej;

3) określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń
    pomocy zdrowotnej dla nauczycieli;

               4) gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów;

               5) warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy
                    Wilków;

               6) przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
                    Gminy Wilków na lata 2013 – 2032”.

 1. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.

 2. Zapytania i wolne wnioski.

 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.

 4. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy.

 

      Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie

Wiesław Kowalczyk

 

 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności