GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 28-05-2024
Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

LGD Dobra Widawa

 LGD Dobra Widawa

Nazwa Lokalnej Grupy Działania pochodzi od dwóch rzek – Dobrej i Widawy, płynących na terenie dziewięciu gmin – Długołęki, Czernicy, Dobroszyc, Oleśnicy, Dziadowej Kłody, Bierutowa, Sycowa, Międzyborza i Wilkowa.

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa zlokalizowana jest w północno-wschodniej części Dolnego Śląska na terenach trzech powiatów: wrocławskiego (Długołęka, Czernica), oleśnickiego (Oleśnica, Syców, Dobroszyce, Bierutów, Dziadowa Kłoda, Międzybórz) oraz namysłowskiego (Wilków). Jednym z celów Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz promocja regionu poprzez kultywowanie miejscowych tradycji i zwyczajów. Specyfika historyczna Doliny Dobrej i Widawy związana jest z bogatymi i skomplikowanymi dziejami Śląska. Do dzisiaj zachowały się specyficzne zwyczaje przywiezione przez ludność polską, która napłynęła tu po II wojnie światowej z centralnej Polski, Wołynia, Wileńszczyzny i Łemkowszczyzny. Wiązało się to w głównej mierze ze specyficznymi recepturami wyrobów kulinarnych, jak również wyrobami rękodzielniczymi, usługami i wydarzeniami kulturalnymi.

Dzięki środkom finansowym w kwocie blisko 10,5 mln zł, Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa udzieliła wsparcia w ramach 4 działań: różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, odnowa i rozwój wsi oraz małe projekty.   I to właśnie o fundusze z małych projektów postanowiła starać się  Gmina Wików  składając wnioski o dofinansowanie działań w 2014 r. LGD pozytywnie zaopiniowało trzy projekty złożone przez Gminę Wilków , których termin realizacji przewidziany jest w 2014 r.

Pierwszym z trzech projektów, którego realizacja rozpocznie się w połowie 2014 r. jest I Festiwal Kultury Ludowej w Wilkowie, projekt polega na organizacji jednodniowego festiwalu dla zespołów ludowych i folklorystycznych (kultywujących polski folklor) działających na terenie LGD Dobra Widawa. Festiwal odbędzie się w czerwcu 2014 r w Domu Kultury w Wilkowie. Każdą z 9 gmin wchodzących w skład LGD Dobra Widawa reprezentować będzie jeden zespół. Festiwal ma na celu popularyzację kultury a także promowanie zespołów ludowych (wykorzystanie zasobów społecznych i kulturowych). Festiwal będzie także okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów międzyludzkich. Projekt ten będzie dofinansowany w kwocie 9 502,92 zł z LGD Dobra Widawa „Małe projekty”. Następnym projektem, realizowanym przez Gminne Wilków w   nadchodzącym roku będzie projekt Widoczna gmina - promocja walorów turystycznych Gminy Wilków, projekt polegać będzie na wykonaniu materiałów promocyjnych służących popularyzacji atrakcji turystycznych i walorów przyrodniczych oraz związanych z dziedzictwem kulturowo-historycznym Gminy Wilków. W ramach projektu przewidziane jest wykonanie zestawu promocyjnego Gminy Wilków, w skład którego wchodzą: folder w formacie A4, mapy Gminy Wilków z opisem turystyczno-krajoznawczym, oraz wykonanie pocztówek ze zdjęciami prezentującymi najciekawsze miejsca i atrakcje z terenu Gminy Wilków. Ostatnim z trzech projektów, które zostaną zrealizowane w 2014 r. w ramach„Małe projekty” LGD Dobra będzie zakup sprzętu muzycznego dla Domu Kultury w Wilkowie do obsługi wydarzeń artystycznych na terenie Gminy Wilków. Projekt ten dofinansowany będzie kwotą 16 351,21 zł .

Tomasz Kin

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności