GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 17-10-2021
Imieniny: Antonii, Ignacego, Wiktora

Zawiadomienie - XXX sesja Rady Gminy w Wilkowie - 19 listopada 2013 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 i 645)
zwołuję XXX sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 19 listopada 2013 r. (wtorek) o godz. 1300
.
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

3.      Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków
oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.

4.      Interpelacje radnych.

5.      Sprawozdanie z działalności Izby Rolniczej.

6.      Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy.

7.      Podjęcie uchwał w sprawie:

1) o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia
     28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków
     na 2013 rok;

2) o zmianie uchwały Nr XXI/155/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia
      28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy      
      finansowej;

3)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy 
      Wilków na  2014 rok;

4) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania 
       podatku rolnego na obszarze Gminy Wilków w 2014 roku;

5)  uchylenia uchwały Nr XXIX/226/2013 Rady Gminy w Wilkowie z dnia
       15 października 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
      Powiatowi Namysłowskiemu;

6)  o zmianie uchwały Nr II/3/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia
      2010r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej;

7) uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami
       pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
       publicznego na rok 2014.

       8.  Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.

       9.  Zapytania i wolne wnioski.

      10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.

11. Zamknięcie obrad  XXX  sesji Rady Gminy.

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                                       Rady Gminy

                                                                                                               Wiesław Kowalczyk

 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności