GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 08-12-2021
Imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza

I Festiwal Kultury Ludowej w Wilkowie

Na scenie Domu Kultury w Wilkowie wystąpiło 7 zespołów w ramach I Festiwalu Kultury Ludowej w Wilkowie – każdy występ był wyjątkowy i niepowtarzalny. Festiwal był podsumowaniem dwóch projektów unijnych realizowanych przy współudziale pozyskanych środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich tj. I Festiwalu Kultury Ludowej w Wilkowie oraz Zakupu sprzętu muzycznego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wilkowie do obsługi wydarzeń artystycznych na terenie Gminy Wilków. W ramach tego wydarzenia wysłuchaliśmy prezentacji artystycznych wykonanych przez zespoły ludowo i folklorystyczne z sześciu gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa.

I Festiwal Kultury Ludowej, który odbył się 15 czerwca w Domu Kultury w Wilkowie, który F kierowany był do zespołów ludowych działających na terenie Lokalnej Grupy Działania „Dobra Widawa” obejmującej swoim zasięgiem następujące gminy: Bierutów, Oleśnica, Syców, Międzybórz, Długołęka, Dobroszyce, Czernica, Dziadowa Kłoda i Wilków. Festiwal miał na celu popularyzację kultury a także promowanie zespołów ludowych. Festiwal był także okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów międzyludzkich pomiędzy zespołami. Realizacja projektu pn. „I Festiwal Kultury Ludowej w Wilkowie” współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014. Festiwal Kultury Ludowej w Wilkowie, projekt polegał na organizacji jednodniowego festiwalu dla zespołów ludowych i folklorystycznych (kultywujących polski folklor) działających na terenie LGD Dobra Widawa. Każdą z 9 gmin wchodzących w skład LGD Dobra Widawa reprezentować miał jeden zespół. Niestety z przyczyn nie zależnych od organizatorów na festiwalu zabrakło przedstawicieli trzech gmin wchodzących w skład LGD Dobra Widawa.

Festiwal otworzył Bogdan Zdyb - Wójt Gminy Wilków witając artystów oraz wszystkich gości w Wilkowie. Spotykamy się w pięknie wyremontowanym Domu Kultury w Wilkowie – będziemy mieli możliwość przeżycia pięknej „uczty duchowej”. Życzę Państwu wielu wrażeń artystycznych, a wszystkim zespołom zwycięstwa. Jednocześnie zapewniam, że w przyszłym roku ponownie spotkamy się w Wilkowie na II Festiwalu Kultury Ludowej.

Jury w składzie Teresa Krawiec – przewodnicząca, Agata Mikołajczyk oraz Bronisława Mela członkinie jury  najwyżej oceniło Zespół Wyszogrodzianie. Drugą nagrodę postanowiło przyznać Zespołowi Wilkowianie a trzecią zespołowi Pieśni Ludowej Miasta i Gminy Bierutów. Lecz tak naprawdę zwycięzców w tym festiwalu nie ma – byli nimi wszyscy uczestnicy festiwalu, gdyż każdy z uczestników otrzymał dyplom za udział z rąk Bogdana Zdyba - Wójta Gminy Wilków oraz specjalne dyplomy przygotowane przez Zarząd Stowarzyszenia Emerytów Rencistów i Inwalidów „ SAMI DLA SIEBIE” z Namysłowa wręczyła Weronika Nawrot

Patronat honorowy nad festiwalem objął Stanisław Rakoczy – Podsekretarz Stanu w MSW, w  imieniu którego do Wilkowa przybył Andrzej Butra- dyrektor opolskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych (były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa).
Dyrektor wręczył Bogdanowi Zdybowi Wójtowi Gminy Wilków pamiątkową statuetkę. Dziękując w imieniu Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu za zorganizowanie Festiwal Kultury Ludowej w Wilkowie. Wyraził uznanie dla pracy i zaangażowania na rzecz poszerzania promocji kultury zespołów ludowych. 
Natomiast zespołom biorącym udział w festiwalu prezes przygotował  specjalne
dyplom za udział oraz złożył życzenia wielu zawodowych sukcesów, realizacji planów, zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

W festiwalu wystąpiły zespoły:

Zespół Radzowiczanie” działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dziadowej Kłodzie. Nazwa zespołu pochodzi od  wsi Radzowice. Z inicjatywy kierownictwa GOK w 2001 roku powstaje zespół „Radzowiczanki”. Swe występy zaczyna od festynów w swojej gminie.
Z czasem, gdy do żeńskiego składu zespołu dołączają panowie, ulega zmianie nazwa z „Radzowiczanki”, na „Radzowiczanie”. W 2006 roku zespół uczestniczył w  liście przebojów ludowych Polskiego Radia Wrocław, której został laureatem, jednocześnie wygrywając nagrodę główną, jaką było nagranie płyty. Rok 2007 zaowocował nagraniem płyty z kolędami, a rok później nagrano trzecią płytę z projektu Lokalnej Grupy Działania „Dobra Widawa”. 
Zespół Pieśni Ludowej Miasta i Gminy Bierutów powstał we wrześniu 2007 r. na bazie członków kół gospodyń wiejskich działających na terenie całej gminy. W miarę rozwoju działalności przybywało uczestników również z innych miejscowości, w tym z samego Bierutowa. Ostateczny skład zespołu to grupa 35 osób , którzy pod kierunkiem prowadzącej Zespół, p. Beaty Nowaczyk uatrakcyjnia swoim śpiewem wiele imprez na terenie gminy, jak i we Wrocławiu i Sycowie. Wraz z pieśniami biesiadnymi Zespół wykonuje kolędy i pastorałki, utwory okolicznościowe, ludowe, patriotyczne, kabaretowe i wiele innych.
Zespół Ludowy "Sąsiadeczki" działa pod kierunkiem p. Marii Wali od 2004 r. Powstał bardzo spontanicznie. Początkowo, bez zamiaru tworzenia zespołu ludowego panie z Dobrzenia postanowiły spotykać się w świetlicy wiejskiej, aby spędzać swój wolny czas przy wspólnym śpiewaniu. Jednak w krótkim czasie, dzięki ogromnemu zaangażowaniu p. Marii Wali powstał zespół ludowy, który z powodzeniem występuje na imprezach, festynach, podczas Dożynek organizowanych w gminie Dobroszyce,  Długołęka i innych. Bierze również udział w różnego rodzaju przeglądach i konkursach folklorystycznych.
Zespół „Uśmiech” to wielopokoleniowy zespół ludowy działający pod kierownictwem pani Heleny Kryczki. Swoją działalność o takiej nazwie, rozpoczął w 1999 r. Od początku swojej działalności zespół łączył trzy pokolenia śpiewające: dzieci, rodziców i dziadków. W swoim bogatym repertuarze posiada nie tylko piosenki ludowe, ale także przyśpiewki, różnego rodzaju obrzędy związane z kulturą ludową, programy słowno- muzyczne, humorystyczne o tematyce związanej z kulturą polskiej wsi. Zespół ubogaca różnego rodzaju imprezy np. dożynki, festyny, przegląd kolęd i pastorałek. Uczestniczy również w konkursach i przeglądach piosenki ludowej.       
Zespół Międzyborzanie rozpoczął muzyczną przygodę wiosną 1995 r. i wciąż ją kontynuuje pod skrzydłami Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyborzu. Współzałożycielem i dotychczasowym jego kierownikiem jest Stanisław Kątnik. Zespół bazuje na dolnośląskich melodiach ludowych ze zbiorów Józefa Majchrzaka, choć w repertuarze znajdują się także melodie z innych regionów oraz piosenka biesiadna. Prezentował się na imprezach środowiskowych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych.
Zespół Wyszogrodzianie powstał w 1992 roku w Wyszogrodzie pod nazwą „Grubba”. Grupa  prowadzona przez Zofię Micharewicz działała w  zmieniających się składach osobowych do roku 1998 kiedy to zawiesiła działalność. Reaktywacja pod nową nazwą „Wyszogrodzianie” nastąpiła w 2007 roku. Obecnym kierownikiem zespołu jest Leszek Grudzień. Obecny skład zespołu to w większości rodzina i osoby spokrewnione mieszkające w Wyszogrodzie, Nowoszycach i Wszechświętem. Grupa składa się po równo z głosów żeńskich oraz męskich wspomaganych akompaniamentem akordeonu i bębna. Repertuar zespołu stanowi bogaty wybór polskich pieśni biesiadnych, ludowych, okolicznościowych, kresowych oraz kolęd i pastorałek. Grupa najczęściej koncertuje w macierzystej gminie Oleśnica,  biorąc udział w imprezach i przeglądach organizowanych przez patronacki  Dom Kultury takich jak: Dożynki Gminne, Przegląd Zwyczajów i Obrzędów Wiosennych i Wielkanocnych „Kogutek”, Międzygminny Przegląd Grup Kolędniczych „Pastorałka” oraz wiele innych.      
Zespół Wilkowianie powstał w 2005 roku w Wilkowie. Początkowo nosił nazwę Wilkowianki. Od początku swojej działalności zespół Wilkowianki działał przy Domu Kultury w Wilkowie. Obecnie zespół funkcjonuje pod nazwą Wilkowianie. Zespół składa się z 12 osób i w swoim repertuarze posiada głównie pieśni ludowe, patriotyczne i kościelne. Swoją działalnością promuje Gminę Wilków w przeglądach artystycznych, jak również na wszelkiego rodzaju uroczystościach świeckich i kościelnych. Obecnym kierownikiem zespołu jest Zdzisław Konefał. Największymi osiągnięciami zespołu jest wydanie dwóch płyt pod tytułem „Wilkowianie” i „Wilkowianie Kolędy”. Zespół zajął III miejsce w I Pierwszym Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Artystycznych „ Kosturki 2011”

 

Mariusz Jabloński

 

 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności