GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 27-10-2021
Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Zarządzenie Nr ORG.0050.582.2014 z dnia 4 sierpnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.582.2014
WÓJTA GMINY WILKÓW

z dnia 4 sierpnia 2014 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

   Na  podstawie  4 ust. 3 rozporządzenia  Rady  Ministrów  z dnia  29 lipca  2014 r.  w sprawie  szczegółowych warunków  udzielania  pomocy  finansowej  uczniom  na  zakup  podręczników  i materiałów  dydaktycznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1024) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) zarządzam, co następuje:
   § 1. Ustalam termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników od 4 sierpnia 2014 r. do 8 września 2014 r.
   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności