Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 28-09-2022
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Kanalizacja w Idzikowicach

Trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Idzikowice w ramach projektu „Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środków własnych Gminy Wilków i Spółki „EKOWOD” z Namysłowa.  

Zakres inwestycji obejmuje wybudowanie rurociągów grawitacyjnych PVC 200 mm (tzw. rurociągów głównych) o dł. ok. 1928 m, trzech pompowni ścieków, rurociągów tłocznych PEHD 110-125 mm o dł. ok. 914 m oraz rurociągów grawitacyjnych PVC 160 mm na odcinku od rurociągu głównego do pierwszej studzienki na posesji o dł. ok. 382 m. W trakcie trwania inwestycji zostanie wykonana ośmiokilometrowa sieć kanalizacyjna i powstanie pięć przepompowni ścieków. Ścieki z Jakubowic i Idzikowic po zakończeniu inwestycji zostaną odprowadzone  do oczyszczalni w Namysłowie.

Po zakończeniu zadania związanego z budową kanalizacji  na całej długości drogi powiatowej prowadzącej przez Idzikowice wspólnie z Bogdanem Zdybem -  Wójtem Gminy Wilków wykonamy nową nawierzchnię bitumiczną – powiedział Artur Masiowski - Prezes Spółki „EKOWOD”.

Roboty budowlane prowadzi konsorcjum firm: Energy Investors Group S.A. i Energy Investors Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, a wartość robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w Idzikowicach, bez kosztów operacyjnych, wynosi ok. 2,4 mln zł.

Mariusz Jabłoński

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności