Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: piątek, 19-08-2022
Imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach

Wilków,   03.02.2012r.

GKR. 271.1.2012
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

( art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm).

1. Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Idzikowicach,  Idzikowice 24, 46-113 Wilków

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 

Zakup i dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Idzikowicach.   

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 02.02.2012r.

(ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP Nr 22040-2012, data zamieszczenia 24.01.2012r.).

3. Liczba otrzymanych ofert - 3, z których odrzucono 0, wykluczono 0

4. Kryteria oceny ofert: Oferowana cena- 100%

5.Wybrano następującą ofertę (Nr 2) PUH „BIS” SP.J. JÓZEF SZYSZKA I JERZY SZYSZKA, ul. Namysłowska 7, 63-640 Bralin

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną  z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu, otrzymał maksymalną ilość punktów 100. 

Cena wybranej oferty wynosi: 38 000,00 brutto (słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy 00/100)  – uzyskując 100 punktów  w ramach zastosowanego kryterium cena: 100%   

6) Pozostali wykonawcy  

Oferta (nr 1)
PETROL Sp. z o.o.
ul.1 Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie

Uzyskała 93,90 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena: 100% 

Oferta ( nr 3)
HURT-DETAL OPAŁ, MATERIAŁY BUDOWLANE, PALIWA, OLEJE Barbara Makuch  
ul. Sycowska 1, 46-100 Namysłów

Uzyskała 97,94 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena: 100% 

Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Dziękujemy Wykonawcom za złożone w niniejszym postępowaniu oferty.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie odbioru niniejszego pisma.  

 Wójt Gminy Wilków
  mgr Bogdan Zdyb
 
Do wiadomości :

1. Strona Internetowa Urzędu Gminy w Wilkowie.

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie.

3. Tablica ogłoszeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach.

4. Wykonawcy , którzy złożyli oferty( art.92, ust 1 wyżej cytowanej ustawy ).

5. aa
Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności