GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 24-01-2022
Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy

Zawiadomienie - XXXVII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 09.10.2014r.

ZAWIADOMIENIE  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)  
zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy w Wilkowie  
na dzień  9 października   2014 r. (czwartek) o godz. 13 00 . 
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16. 

 

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2.  Przedstawienie porządku obrad. 
3.  Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
4.  Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał  
Rady Gminy. 
5.  Interpelacje radnych. 
6.  Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych. 
7.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
1)  o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok; 
2)  o zmianie uchwały Nr XXXI/234/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r.  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej; 
3)  przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami; 
4)  uchwalenia programu zdrowotnego pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Wilków na lata 2013-2015; 
5)  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze  przetargu  nieruchomości  położonej  
w Jakubowicach  stanowiącej własność Gminy Wilków. 
9.   Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 5  interpelacje radnych. 
10.  Zapytania i wolne wnioski. 
11.   Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 
12.   Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie 
Wiesław Kowalczyk 

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności