Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 28-09-2022
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Kanalizujemy kolejne miejscowości

Trwają prace końcowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Idzikowice w ramach projektu „Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środków własnych Gminy Wilków i Spółki „EKOWOD” z Namysłowa.

Prace odbiorowe sieci głównych, wykonywanych przez firmy zewnętrzne wybrane w ramach przetargu, odbędą się we wrześniu br. ( w przypadku sieci w Jakubowicach) i październiku br. ( w przypadku sieci w Idzikowicach). Również w tych miesiącach zostaną zorganizowane przez Gminę Wilków wspólnie ze Spółką  „EKOWOD” spotkania z mieszkańcami tych miejscowości w sprawie podłączenia prywatnych posesji do sieci kanalizacyjnej. O dokładnych terminach tych spotkań zostaną poinformowani sołtysi, a ogłoszenia będą wywieszone na tablicach ogłoszeń.

Po podłączeniu wszystkich nieruchomości ścieki z Idzikowic zostaną odprowadzone do oczyszczalni w Namysłowie. Będzie to możliwe dzięki wybudowanym sieciom kanalizacyjnym tranzytowym na trasach Wilków-Namysłów i Jakubowice-Wilków. Siec tranzytowa Jakubowice-Wilków umożliwi odprowadzanie ścieków z miejscowości Idzikowice i Jakubowice do miejscowości Wilków, skąd ścieki tranzytem Wilków-Namysłów trafią już na oczyszczalnię ścieków w Namysłowie.

Lecz te prace to jeszcze nie koniec inwestycji jakie planuje Spółka  „EKOWOD” wspólnie z Gminą Wilków. Obecnie trwają prace związane z planami kanalizowania kolejnych miejscowości. W trakcie trwania tej inwestycji zostanie wykonana ośmiokilometrowa sieć kanalizacyjna i powstanie pięć przepompowni ścieków. A  po zakończeniu inwestycji  na całej długości drogi powiatowej prowadzącej przez Idzikowice wspólnie z Bogdanem Zdybem -  Wójtem Gminy Wilków wykonamy nowy asfalt.

Przy ścisłej współpracy z Bogdanem Zdybem – Wójtem Gminy Wilków nasza spółka prowadzi prace planistyczne dotyczące opracowania  dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Pągowie. Jeszcze w tym roku pracownicy naszej spółki wspólnie z pracownikami Gminy Wilków odwiedzą wszystkie posesje w tej miejscowości w celu ustalenia z właścielami nieruchomości trasy przyłączy kanalizacyjnych – powiedział Artur Masiowski - Prezes Spółki „EKOWOD” z Namysłowa.

Wojciech Jajdelski

„EKOWOD” z Namysłowa

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności