GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 29-05-2024
Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji

Uroczyste otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Pszenicznej

 

W sobotnie popołudnie 25 października w sołectwie Pszeniczna odbyło się  wielkie otwarcie - upragnionej przez mieszkańców -  nowo wyremontowanej Świetlicy Wiejskiej w Pszenicznej.

otwarcie świetlica1.jpeg otwarcie swietlica2.jpeg otwarcie swietlica3.jpeg

Przedstawiciele władz samorządowych w obecności gości i lokalnej społeczności dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi, otwierając w ten sposób nowo wyremontowaną Świetlicę Wiejską w Pszenicznej. Aktu tego dokonali Bogdan Zdyb - Wójt Gminy Wilków, Alina Wróblewska - Sołtys Pszenicznej, Marian Radziński - Radny Gminy Wilków, Kazimierz Olchawa-Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Wilkowie oraz Antoni Płócienniczak - Prezes Gospodarstwa Rolno-Nasiennego PAGRO Sp. z o.o. Obiekt poświęcił ks. Andrzej Stefanów – proboszcz parafii w Bukowiu. Po poświęceniu obiektu, licznie zgromadzeni goście udali się do wnętrza świetlicy, gdzie na wszystkich czekał przygotowany przez mieszkańców Pszenicznej wspaniały poczęstunek. Zebranych gości w świeżo wyremontowanej świetlicy powitała Alina Wróblewska - Sołtys Pszenicznej. Pani Sołtys podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak ważnego dla wsi obiektu, za ich trud i zaangażowanie, a w szczególności mieszkańcom Pszenicznej, pracownikom Urzędu Gminy w Wilkowie  z Bogdanem Zdybem - Wójtem Gminy Wilków na czele oraz wszystkim członkom Rady Gminy w Wilkowie. Następnie głos zabrał Bogdan Zdyb - Wójt Gminy Wilków, który przedstawił krótką historię  Świetlicy w Pszenicznej. Wójt skierował do mieszkańców Pszenicznej słowa podziękowania za wkład w realizację tego trudnego przedsięwzięcia. Wyraził swoje przekonanie, że nowo powstała świetlica wiejska znakomicie wypełniać będzie funkcję rekreacyjno - społeczno - kulturalną dla wszystkich mieszkańców Pszenicznej. Będzie ona miejscem spotkań, integracji mieszkańców oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Wójt podkreślił również, że  remont świetlicy, wyposażenie jej w niezbędne meble i sprzęty kuchenne oraz zagospodarowanie terenu wokół niej było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych oraz wybudowanej w jej pobliżu farmie wiatrowej. Po części oficjalnej odbyła się zabawa taneczna a uczestnicy spotkania bawili się do późnych godzin wieczornych przy rytmach zespołu „Pryzmat” z Namysłowa.

Prace związane z remontem obiektu rozpoczęły się w miesiącu kwietniu, wykonawcą inwestycji została firma AK INVESTMENT z Brzegu wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, która złożyła najkorzystniejsza ofertę.  W pierwszej kolejności została wykonana instalacja elektryczna, dobudowano sanitariaty oraz zaplecze kuchenne. Zamontowano nową instalację sanitarną wyposażoną w solary, które wytwarzają ciepłą wodę do użytku bieżącego. Budynek świetlicy również  został ocieplony i wygłuszony, wykonana została nowa elewacja zewnętrzna. Projekt został  dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i jest kolejną inwestycją skierowaną do lokalnej społeczności poszczególnych miejscowości Gminy Wilków. Remont świetlicy w Pszenicznej,  jej wyposażenie w niezbędne meble i sprzęty kuchenne oraz zagospodarowanie terenu wokół niej było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych oraz budżetu gminy. Koszt tej inwestycji to kwota ponad 300 tysięcy złotych.

Mariusz Jabłoński

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności