GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: sobota, 16-10-2021
Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła

Zawiadomienie - XXXVIII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 13.11.2014r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 13 listopada 2014 r. (czwartek) o godz.10 00
Sesja odbędzie się w  Hotelu-Restauracji „Markus” w Bierutowie, ul. Jesionowa 2. 

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. o zmianie uchwały Nr XXXI/235/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2014 rok
  2. o zmianie uchwały Nr XXXI/234/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  3. o zmianie uchwały Nr XIV/79/08 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2015 rok;
  5. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków;
  6. uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,
  7. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w Jakubowicach stanowiącej własność Gminy Wilków;
  8. załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wilków.
 7. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 5 interpelacje radnych.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 10. Podsumowanie kadencji 2010 – 2014.
 11. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Wiesław Kowalczyk

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności