GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 18-01-2022
Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra

Zawiadomienie - III sesja Rady Gminy w Wilkowie - 29.12.2014r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję III sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 29 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz.1000
Sesja odbędzie się w Hotelu-Restauracji „Markus” w Bierutowie, ul. Jesionowa 2.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, w tym:
   a) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu;
  2. uchwalenia budżetu gminy Wilków na 2015 rok, w tym:
   a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,
   b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
   c) odczytanie opinii Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Wilkowie oraz opinii pozostałych Komisji,
   d) stanowisko Wójta w sprawie opinii RIO i złożonych wniosków poszczególnych Komisji,
   e) dyskusja nad projektem budżetu,
   f) jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej;
  3. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu na 2015 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
  4. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wilków.
 7. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 10. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Krzysztof Ostrowski

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności