Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 08-08-2022
Imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna

Komunikat dotyczący dopłat do materiału siewnego

 

UWAGA PRODUCENCJI ROLNI! 

Agencja  Rynku  Rolnego  uprzejmie  informuje,  że  w  okresie  od  15  stycznia  do 25 czerwca 2015 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia  materiału siewnego  kategorii elitarny  lub  kwalifikowany  mającej  charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Szczegółowe informacje  dotyczące  uzyskania  dopłaty  znajdują  się  w  „Warunkach uzyskania  dopłaty  z  tytułu zużytego  do  siewu  lub  sadzenia  materiału  siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”. 

UWAGA: W 2015 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty. 

Łączna  kwota  pomocy  de  minimis  w  rolnictwie  przyznana  przez  np.  ARR,  ARiMR, ANR  oraz  inne organy  i  instytucje,  producentowi rolnemu  w  okresie  3  lat podatkowych  (tj.  w  roku,  w  którym  został złożony  wniosek  oraz  w  ciągu  dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro

Informacje  o  dopłatach  można  uzyskać  również  pod  numerem  telefonu  (77) 44 17 000, w Oddziale Terenowy ARR w Opolu ul. Horoszkiewicza 6 oraz na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl.
 

Serdecznie zapraszamy Producentów Rolnych do skorzystania z tej formy dofinansowania!!! 

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności