Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 27-06-2022
Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Budżet Gminy Wilków na 2004r.

Budżet Gminy Wilków na 2004r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2003r. Podczas głosowania radni jednogłośnie przyjęli budżet.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 6.728.243 zł w tym:
- dochody własne i subwencje - 6.069.719 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone - 455.236 zł
- dotacje celowe na zadania powierzone - 3.288 zł
- środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie inwestycji -200.000 zł

Plan dochodów i przychodów budżetowych wg ważniejszych źródeł i działów przedstawia poniższy wykres.
dochody 2004.jpeg

Na pozycję "różne rozliczenia" składają się:
- pozostałe odsetki - 0,01%
- subwencje ogólne z budżetu państwa - 99,9%

Na "pozostałe” dochody do budżetu gminy (2,37%) składają się (wykres poniżej)
dochody pozostałe 2004.jpeg

Ustala się wydatki i rozchody budżetu gminy w wysokości 6.728.243 zł w tym:
- wydatki bieżące - 5.851.919 zł
- wydatki na zadania zlecone - 455.236 zł
- wydatki na zadania powierzone - 3.288 zł
- wydatki majątkowe - 340.000 zł
- rozchody - 77.800 zł

Plan wydatków i rozchodów budżetowych wg ważniejszych źródeł i działów przedstawia poniższy wykres.
wydatki 2004.jpeg

Na "pozostałe” wydatki budżetu gminy (5,88%) składają się (wykres poniżej)
wydatki pozostałe 2004.jpeg

Bardziej szczegółowe informacje liczbowe znajdują się w uchwale Rady Gminy w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2004r. oraz w załącznikach do niniejszej uchwały.


Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Informacja o stanie mienia
Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności