Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 28-09-2022
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Budżet Gminy Wilków na 2005r.

Budżet Gminy Wilków na 2005r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2004r. Podczas głosowania radni jednogłośnie przyjęli budżet.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 7.815.544 zł w tym:
- dochody własne i subwencje - 6.739.124 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone - 1.073.063 zł
- dotacje celowe na zadania powierzone - 3.357 zł

Plan dochodów i przychodów budżetowych wg ważniejszych źródeł i działów przedstawia poniższy wykres.
dochody 2005.jpeg

Na pozycję "różne rozliczenia" składają się:
- pozostałe odsetki - 0,03%
- subwencje ogólne z budżetu państwa - 99,97%

Na "pozostałe” dochody do budżetu gminy (2,27%) składają się (wykres poniżej)
dochody pozostałe 2005.jpeg


Ustala się wydatki i rozchody budżetu gminy w wysokości 7.815.544 zł w tym:

- wydatki bieżące - 6.217.814 zł
- wydatki na zadania zlecone - 1.073.063 zł
- wydatki na zadania powierzone - 3.357 zł
- wydatki majątkowe - 376.510 zł
- rozchody - 144.800 zł

Plan wydatków i rozchodów budżetowych wg ważniejszych źródeł i działów przedstawia poniższy wykres.
wydatki 2005.jpeg

Na "pozostałe” wydatki budżetu gminy (6,70%) składają się (wykres poniżej)
wydatki pozostałe 2005.jpeg

Bardziej szczegółowe informacje liczbowe znajdują się w uchwale Rady Gminy w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2005r. oraz w załącznikach do niniejszej uchwały.

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005r.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Informacja o stanie mienia
Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności