Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 28-06-2022
Imieniny: Florentyny, Ligii, Leona

Informacja dla mieszkańców sołectwa Młokicie

 

W DNIU 16 CZERWCA 2015 r. O GODZ. 1800
W  LOKALU PRZY SKLEPIE W MŁOKICIU Nr 24A
ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE
W SPRAWIE WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ.
W PRZYPADKU GDY FREKWENCJA NA ZEBRANIU
NIE OSIĄGNIE WYMAGANEJ WIĘKSZOŚCI
(TJ. 1/5 UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA
)  WYZNACZAM
II TERMIN ZEBRANIA W TYM SAMYM DNIU O GODZ. 1830.

 

PORZĄDEK ZEBRANIA:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 4. Zgłoszenie kandydatów na sołtysa wsi.
 5. Przeprowadzenie głosowania tajnego.
 6. Ogłoszenie wyników wyborów.
 7. Powołanie komisji Skrutacyjnej.
 8. Zgłoszenie kandydatów do Rady Sołeckiej.
 9. Przeprowadzenie głosowania tajnego.
 10. Ogłoszenie wyników wyborów.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie zebrania wiejskiego.

 

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności