GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: czwartek, 23-09-2021
Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli

Strategia Rozwoju Powiatu

W Domu Kultury w Wilkowie zostały zorganizowane konsultacje społeczne w formie warsztatów dotyczących „Strategii Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 r.” Opracowanie to stanowi najważniejszy dokument planistyczny samorządu powiatowego. Dokument ten będzie określał kluczowe kierunki rozwoju, priorytety i działania strategiczne.

strat..jpeg

Organizatorem spotkania, które zostało zorganizowane 16 czerwca było Starostwo Powiatowe w Namysłowie wraz Bogdanem Zdybem Wójtem Gminy Wilków.  W konsultacjach wzięli udział Dyrektorzy Placówek Oświatowych z terenu Gminy Wilków, Radni Gminy Wilków, Sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy Wilków oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Namysłowie z Bartłomiejem Stawiarskim - Wicestarostą Namysłowskim na czele.

Konsultacje związane były przede wszystkim z wykorzystaniem środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Prace związane ze Strategią Rozwoju Powiatu Namysłowskiego pozwolą władzom Powiatu Namysłowskiego być dobrze przygotowanym do prowadzenia w sposób skuteczny i planowy procesów rozwojowych, pobudzania rozwoju gospodarczego czy zaspokajania potrzeb i aspiracji Mieszkańców. Strategia ma służyć budowie nowoczesnego, dynamicznie rozwijającego się Powiatu Namysłowskiego.

Strategia Rozwoju Powiatu Namysłowskiego do 2023 r. zawierać będzie analizę społeczno – gospodarczą oraz określi misję i wizję Powiatu, zaakcentuje jego moce strony, wskaże strategiczne kierunki rozwoju wraz z najważniejszymi działaniami koniecznymi do zrealizowania. Dokument powstaje przy szerokim udziale mieszkańców Powiatu. Elementem partycypacji społecznej była już elektroniczna ankieta, konkurs plastyczny dla najmłodszych, w którym wzięli udział najmłodsi mieszkańcy Gminy Wilków, którzy za pomocą rysunków pokazali, jaką mają wizję Powiatu Namysłowskiego w 2023 r..
 

strat.2.jpeg

Jak informuje  Bartłomiej Stawiarski - Wicestarosta Namysłowski nad procesem tworzenia strategii czuwa Rada Programowa. Natomiast nad zagadnieniami merytorycznymi pracuje Zespół Roboczy, który wspierany jest przez podzespoły tematyczne. Prace nad dokumentem potrwają do listopada 2015 r.

Mariusz Jabłoński

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności