GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 19-10-2021
Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wilkowie”

 

 

GKR.271.2.2015r.                                                                        Wilków, 29.06.2015r.

          

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust.1 oraz art. 139 ust.3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm).

 

     Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków , w imieniu której występuje                                               
Wójt Gminy Wilków Pan mgr Bogdan Zdyb
ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków

            Wójt Gminy Wilków   informuje, że w dniu 29.06.2015 r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wilkowie” (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP Nr 77455 - 2015  dnia 28.05.2015 r.) pomiędzy: Gminą Wilków a firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TOMBUD  ul.Słowackiego 1/40, 46-300 Olesno.                                                                            
Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i Ogłoszeniu , otrzymał 96 punktów (Cena oferty brutto- 95 pkt, okres gwarancji na wykonane prace -1 pkt). Przetarg nieograniczony odbył się dnia 12.06.2015 r.
Cena wybranej oferty brutto:         120 916,84.
Oferta z najniższą ceną brutto:      120 916,84.
Oferta z najwyższą ceną brutto:     178 218,77.

 

                                                                                                           Wójt Gminy Wilków
                                                                                                            mgr Bogdan Zdyb

 

 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności