GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 06-12-2021
Imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - dot. Przetargu nieograniczonego – Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Wilkowie.

 

OSPWW.271.1.2015r.

Wilków, 03.07.2015r.

 

I.  WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego – Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Wilkowie.

 

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r. poz. 907 z późn. zm ), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę w dniu 01.07.2015r.

Treść  niniejszego wyjaśnienia , bez ujawniania źródła zapytania , przesyła się wszystkim wykonawcom , którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Treść zapytań:

Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ.

Pytanie do pkt. 3.4

Czy Zamawiający wymaga, aby wciągarka była zgodna z obowiązującą Normą Bezpieczeństwa dla wciągarek PN EN 14492-1? Norma ta gwarantuje zachowanie przez producenta dużo wyższych współczynników bezpieczeństwa niż w przypadku wciągarek nie spełniających tej normy i obowiązuje w krajach Unii Europejskiej. Jeżeli zgodność jest wymagana, czy Zamawiający dopuści wyciągarkę elektryczną o uciągu 6020kg? Jest to najwyższy uciąg dla wyciągarek elektrycznych, które spełniają wyżej wymienioną normę? W chwili obecnej nie występuje na rynku wyciągarka elektryczna o uciągu 9000kg, która spełniałaby Normę Bezpieczeństwa PN EN 14492-1. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż występują na rynku wyciągarki hydrauliczne, które spełniają normę bezpieczeństwa PN EN14492-1 oraz wymóg Zamawiającego odnośnie uciągu 9000kg. Czy wobec tego jeżeli Zamawiający będzie wymagał zgodności z wyżej wymienioną normą czy podtrzymuje zapis odnośnie uciągu co będzie wiązało się z zastosowaniem wyciągarki hydraulicznej?

Odp.

Dotyczy: Załącznika nr 6 do formularza oferty.

Pytanie do pkt.3.21

Zamawiający nie dopuszcza wyciągarki elektrycznej o uciągu 6020kg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

Prezes OSP Wilków

Zygmunt Gubernat

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności