GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 24-10-2021
Imieniny: Arety, Marty, Marcina

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków.

 

 

GKR.271.3.2015r.                                                                                                  Wilków,  09.07.2015r.          

 

            INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
( art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm).

 1. Nazwa Zamawiającego: Gmina Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków.
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
  Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków
  przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 26.06.2015r. (ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP Nr 89523-2015, data zamieszczenia 18.06.2015r.).
  3. Liczba otrzymanych ofert - 5, z których odrzucono 0, wykluczono 0.
  4.  Kryteria oceny ofert:
  Cena brutto za 1 km- 98%,
  Czas reakcji- 2%.
  5.Wybrano następującą ofertę Oferta ( Nr 4) Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna ul.Rodziewiczówny 1, 45-348 Opole
  Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i Ogłoszeniu , otrzymała 98,75 punktów (Cena brutto za 1 km- 98 pkt, czas reakcji -0,75 pkt).
  Cena wybranej oferty wynosi: 3,18 zł brutto  za 1km (słownie: trzy złote i 18/100).
  6.Pozostali wykonawcy
  Oferta (Nr 1)  Biuro Podróży Nalepa Travel Mariusz Nalepa ul.Brzeska 2B, 46-112 Świerczów otrzymała 79,61 punktów (Cena brutto za 1 km- 78,11 pkt, czas reakcji  -1,5 pkt).
  Oferta (Nr 2) Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o ul.Krakowska 51/15, 45-018 Opole otrzymała 72,48 punktów (Cena brutto za 1 km- 71,48 pkt, czas reakcji  -1 pkt).
  Oferta (Nr 3) Firma Wielobranżowa Bartosz Dorociak ul.Kolejowa 34, 46-113 Wilków otrzymała 69,49 punktów (Cena brutto za 1 km- 68,49 pkt, czas reakcji  -1 pkt).
  Oferta (Nr 5) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Namysłowie Sp.zo.o ul.Bohaterów Warszawy 29, 46-100 Namysłów  otrzymała 88,81 punktów (Cena brutto za 1 km- 86,81 pkt, czas reakcji  -2 pkt).

  Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji  o wyborze najkorzystniejszej oferty.
   art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm).

  Dziękujemy Wykonawcom za złożone w niniejszym postępowaniu oferty.

                                                                          
                                                                                                                       Wójt Gminy Wilków
                                                                                                                        mgr Bogdan Zdyb

 

Do wiadomości :

 1. Strona Internetowa Urzędu Gminy w Wilkowie.
 2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie
 3. Wykonawcy , którzy złożyli oferty( art.92, ust 1 wyżej cytowanej ustawy )
 4. aa
Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności