Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 08-08-2022
Imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Wilkowie

OSPWW.271.1.2015r.

Wilków, 14.07.2015r.

       

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

(art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm).

 

 1. Nazwa Zamawiającego:
  Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowie, ul. Długa 38, 46-113 Wilków.

 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Wilkowie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 08.07.2015r.(ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP Nr 96917-2015, data zamieszczenia 30.06.2015r.).

 3. Liczba otrzymanych ofert - 1, z których odrzucono 0, wykluczono 0.

 4. Kryteria oceny ofert:

  Oferowana cena- 95%,
  Okres gwarancji na samochód- 5%.

 5. Wybrano następującą ofertę

  Oferta (Nr 1) Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o,
  ul.Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko – Biała.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i Ogłoszeniu, otrzymał 97,50 punktów (oferowana cena- 95 pkt, okres gwarancji na samochód -2,5 pkt).
Cena wybranej oferty wynosi: 653 400,00 zł brutto  (słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych i 00/100).

Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
(art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm).

Prezes OSP Wilków

Zygmunt Gubernat

Do wiadomości :

 1. Strona Internetowa Urzędu Gminy w Wilkowie.
 2. Tablica ogłoszeń Zamawiającego.
 3. Wykonawcy , którzy złożyli oferty (art.92, ust 1 wyżej cytowanej ustawy).
 4. aa.
Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności