GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 19-10-2021
Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa

GKR.271.4.2015r.

Wilków, 20.07.2015r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust.1 oraz art. 139 ust.3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn.zm).

 

Nazwa i adres Zamawiającego
Zamawiającym jest Gmina Wilków , w imieniu której występuje
Wójt Gminy Pan mgr Bogdan Zdyb
ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków

Wójt Gminy Wilków informuje, że w dniu 20.07.2015 r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa  (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP Nr 89595 - 2015  dnia 18.06.2015 r.) pomiędzy: Gminą Wilków a firmą
Biuro Podróży Nalepa Travel Mariusz Nalepa ul. Brzeska 2B, 46-112 Świerczów

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu, otrzymał 99 punktów (Cena brutto za 1 km- 98 pkt, czas reakcji -1 pkt).

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 26.06.2015 r.
Cena wybranej oferty 2,00 zł brutto za 1 km.

 

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności