Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 28-09-2022
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków

GKR.271.3.2015r.

Wilków, 21.07.2015r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust.1 oraz art. 139 ust.3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn.zm).

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków, w imieniu której występuje
Wójt Gminy Pan mgr Bogdan Zdyb
ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków

Wójt Gminy Wilków informuje, że w dniu 21.07.2015 r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków  (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP Nr 89523 - 2015  dnia 18.06.2015 r.)  pomiędzy: Gminą Wilków a firmą Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna ul. Rodziewiczówny 1, 45-348 Opole.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i Ogłoszeniu , otrzymał 98,75 punktów (Cena brutto za 1 km- 98 pkt, czas reakcji -0,75 pkt).Przetarg nieograniczony odbył się dnia 26.06.2015 r.

Cena wybranej oferty 3,18 zł brutto za 1 km.

 

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności