GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 01-12-2021
Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Wilkowie

OSPWW.271.1.2015r.

Wilków, 22.07.2015r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust.1 oraz art. 139 ust.3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn.zm).

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowie, w imieniu której występuje
Prezes OSP w Wilkowie Pan Zygmunt Gubernat
ul. Długa 38
46-113 Wilków

 

Prezes OSP w Wilkowie informuje, że w dniu 22.07.2015 r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Wilkowie  (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP Nr 96917 - 2015  dnia 30.06.2015 r.) pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Wilkowie a firmą Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o. o, ul. Bestwińska  105 A, 43-346 Bielsko-Biała.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu , otrzymał 97,50 punktów (oferowana cena - 95 pkt, okres gwarancji na samochód -2,5 pkt).

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 08.07.2015 r.

Cena wybranej oferty -653 400,00 zł brutto.

Prezes OSP Wilków

Zygmunt Gubernat

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności