GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: czwartek, 28-10-2021
Imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Program Ochrony Środowiska

Stosownie do art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) organy wykonawcze gmin w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządzają gminne PDFProgramy Ochrony Środowiska.

Ponadto zgodnie z art. 14 ustawy ust. 6 z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z  póź. zm.) tworzy się gminne PDFPlany Gospodarki Odpadami w celu racjonalnego zagospodarowywania odpadów. Przedmiotowy Plan Gospodarki Odpadami stosownie do w/w ustawy stanowi część Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

Celem opracowań jest wyznaczenie działań zmierzających do utworzenia systemu gospodarowania odpadami zgodnego z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej oraz oszacowania koszów wdrożenia tego   programu   jak   również   przybliżenia   problematyki    ochrony środowiska samorządom lokalnym. Opracowany „Plan Gospodarki Odpadami” jest  zgodny   z   tworzonym   systemem   gospodarki   odpadami w Województwie oraz w Powiecie.

Powyższe  opracowania  zostały  zaopiniowane   pozytywnie   przez   Zarząd Powiatu Namysłowskiego oraz Zarząd  Województwa Opolskiego określony w art.17 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz art.14 ust.7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (Dz.U.Nr 62, poz.628 z późn. zm.).

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności