GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: sobota, 16-10-2021
Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła

Zawiadomienie - IX sesja Rady Gminy w Wilkowie - 29.10.2015r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję IX sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 29 października 2015 r. (czwartek) o godz. 1300
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. o zmianie uchwały Nr III.8.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  2. o zmianie uchwały Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok;
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2016 rok;
  4. określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wilków;
  5. opłaty targowej;
  6. wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości;
  7. określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości;
  8. określenia wzoru formularzy informacji o gruntach oraz wzoru deklaracji na podatek rolny;
  9. określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz wzoru deklaracji na podatek leśny;
  10. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanych, położonych w Wilkowie stanowiących własność Gminy Wilków;
  11. wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata;
  12. remontu drogi.
 8. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 11. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Krzysztof Ostrowski

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności