GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 08-12-2021
Imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza

Zawiadomienie - X sesja Rady Gminy w Wilkowie - 26.11.2015r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję X sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 26 listopada 2015 r. (czwartek) o godz. 1300
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. o zmianie uchwały Nr III.8.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  2. o zmianie uchwały Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok;
  3. o zmianie uchwały Nr IX.60.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2016 rok;
  4. określenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości;
  5. uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016;
  6. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
  7. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków;
  8. wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 6. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 9. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Krzysztof Ostrowski

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności