Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 27-06-2022
Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy

logo3.jpeg

 

 

Projekty systemowe realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

REALIZACJA   PROJEKTU

 

 

  pn. „Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy”
 

 

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie od 2008 r.  realizuje projekt systemowy pn. „Nowe kwalifikacje-nowe perspektywy” w ramach  Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki  Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

 

Projekty skierowane są do osób bezrobotnych zarówno kobiet jak i mężczyzn,  w wieku aktywności zawodowej, którzy są klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie. Grupę  docelową stanowią szczególnie osoby ze względu na trudne położenie na rynku pracy związane z brakiem zatrudnienia oraz ze względu na szereg barier i deficytów, które są czynnikami utrwalającymi problem bezrobocia, gdzie to ostatnie często jest czynnikiem przyczynowo związanym ze zjawiskiem ubóstwa i pogłębiania się wykluczenia społecznego. 

 

 

 

W latach 2008 – 2009 w projekcie udział wzięło 19 osób. Wszystkie osoby, które przystąpiły do projektu  zakończyły udział, nie było osób, które zrezygnowały lub przerwały udział w projekcie. W tym okresie osoby biorące udział w projekcie ukończyły:

 

 

 

- kurs  prawa jazdy kat „B” – 16 osób, 
 
 
- kurs opiekunki osób starszych – 9 osób,

 

- kurs sekretarka-asystentka dyrektora -  1 osoba,
 
 
- kurs komputerowy – 1 osoba,
 
 
- kurs spawacza metodą TIG i MAG – 1 osoba,
 
 
- kurs kosmetyczny – 5 osób,
 
 
- kurs na wózki widłowe – 3 osoby,
 

 

 

 

Uczestnicy projektu skorzystali z doradztwa prawnego, zawodowego oraz  poradnictwa psychologicznego. Udział w projekcie przyczynił się do zwiększenia wiedzy na temat potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Osoby te  nabyły umiejętności aktywnego poszukiwania zatrudnienia,  lepszego rozpoznania we własnym potencjale osobistym i zawodowym,  zwiększyły kompetencje społeczne i interpersonalne,  podwyższyła się ich  samoocena i  wzrost poczucia własnej wartości, jak również udział tych osób w projekcie przyczynił się do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych.

 

                 W 2010 r. do projektu przystąpiło 9 osób, które  korzystają z doradztwa prawnego, zawodowego oraz  poradnictwa psychologicznego, a każda z osób biorących udział w projekcie ukończyła już:  

- kurs na wózki widłowe, 

 

 

- kurs tworzenia i pielęgnacji małych ogrodów. 

 

 

Łącznie na realizację projektów w latach 2008 -2010 przeznaczono 321 528,00 zł w tym: 

 

 

- Kwota dofinansowania wyniosła:    287 767,56 zł. 

 

 

- Wkład własny gminy wyniósł:           33 760,44 zł.
 

 

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności