GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: sobota, 23-10-2021
Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego- Kanalizacja Pągów

Wilków 08.12.2015r.

GKR.6733.1.2015

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) Wójt Gminy Wilków zawiadamia, iż na wniosek inwestora Gminy Wilków wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów – Wilków na terenie działek nr 203, 191, 102, 222, 205, 196, 193, 26, 28 obręb Pągów i dz. nr 29 obręb Jakubowice.

Na terenie, na którym jest planowana ww. inwestycja brak obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku, z czym inwestor jest zobowiązany uzyskać, dla planowanej inwestycji decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Niniejsze zawiadomienie, jak również kopię decyzji kończącą postępowanie otrzymują wszystkie strony postępowania.

W ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tutejszym Urzędzie /pok. nr 3 w części budynku B/ w godzinach pracy urzędu zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy. Ewentualne uwagi i wnioski można złożyć ustnie do protokołu lub na piśmie.

 

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

 

 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności