GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: piątek, 22-10-2021
Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysława

Zawiadomienie - XI sesja Rady Gminy w Wilkowie - 17.12.2015r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję XI sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 17 grudnia 2015 r. (czwartek) o godz. 1200
Sesja odbędzie się w Hotelu-Restauracji „Markus” w Bierutowie, ul. Jesionowa 2.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, w tym:
   - odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
  2. uchwalenia budżetu gminy Wilków na 2016 rok, w tym:
   1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,
   2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
   3. odczytanie opinii Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Wilkowie oraz opinii pozostałych Komisji,
   4. stanowisko Wójta w sprawie opinii RIO i złożonych wniosków poszczególnych Komisji,
   5. dyskusja nad projektem budżetu,
   6. jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
  3. przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu;
  4. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu na 2016 rok stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
  5. uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wilkowie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Wilkowie na 2016 rok.
 6. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 9. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Krzysztof Ostrowski

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności