Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców, Wójt Gminy Wilków prosi o nie korzystanie z obiektów  rekreacyjnych i sportowych tj.: boisk, placów zabaw, kortów, siłowni zewnętrznych.

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: sobota, 06-06-2020
Imieniny: Laury, Laurentego, Nory

Podsumowanie, doświadczenie, zabawa - Organizacja dożynek w Gminie Wilków

 logo2.jpeg
 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013
oś 4 LEADER
działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla „małych projektów

Nazwa projektu: „Podsumowanie, doświadczenie, zabawa - Organizacja dożynek w Gminie Wilków
 

Dnia 18 lutego 2010r. w związku z ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Dobra Widawa” konkursem na składanie wniosków o przyznanie pomocy osi 4 LEADER   w ramach PROW 2007-2013, dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla „małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, złożony został wniosek o dofinansowanie dla zadania pn. Podsumowanie, doświadczenie, zabawa -Organizacja dożynek w Gminie Wilków”.

W pierwszym etapie wniosek został oceniany pod katem zgodności – zbieżności celów jakie zakładamy osiągnąć z celami zapisanymi w Lokalnej Strategii Rozwoju. Następnie został przekazany do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, tam Instytucja Zarządzająca dokonała oceny wniosku pod kątem zasadności uznania wymienionych kosztów planowanych do poniesienia jako kwalifikowane, oraz prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

W chwili obecnej czekamy na podpisanie umowy o przyznanie pomocy.

W ramach realizacji projektu podczas dożynek wystąpiły m.in.: zespół muzyczny, sekcja zapaśnicza z Namysłowa, zespół pieśni ludowej „Wilkowianie”, zespół pieśni ludowej „Radzowiczanki”. Ponadto przeprowadzono liczne konkursy i gry, ciekawą atrakcją był także pokaz sztucznych ognii.

Całkowita wartość projektu:                                 25 825,45zł

Dofinansowanie projektu nie przekroczy kwoty:    15 055,00zł


a.jpegb.jpeg

Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności