GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: czwartek, 28-10-2021
Imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Przedłużenie ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Termin ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora określa hologram na Karcie, przyznany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Termin ten upływa wraz z końcem roku kalendarzowego oznaczonego hologramem na Karcie, z wyjątkiem Kart dla seniorów, które wydawane są bezterminowo. Przedłużenie ważności następuje poprzez naklejanie hologramów na wszystkich egzemplarzach Karty. Hologramy na kolejne lata można otrzymać w Domu Kultury w Wilkowie oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Warunkiem przedłużenia ważności Karty jest złożenie oświadczenia przez wnioskodawcę lub inną osobę pełnoletnią wymienioną we wniosku o spełnieniu przez wszystkich posiadaczy Karty kryteriów uprawniających do korzystania z Karty.

Jeżeli rodzina nie spełnia kryteriów „Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora” np. dziecko ukończyło 18 lat i nie kontynuuje nauki, wnioskodawca składa ponownie wniosek z dopiskiem „aktualizacja” lub przesyła informację drogą pocztową lub elektroniczną na adres rodzina@opolskie.pl.

Osobami  uprawnionymi do otrzymania i użytkowania Karty są:

  1. rodzice ( w tym rodzice samotnie wychowujący dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi), mieszkający na terenie województwa opolskiego – z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę lub z jednym dzieckiem niepełnosprawnym, bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. dzieci rodziców, o których mowa w pkt 1, które nie ukończyły 25 roku życia, jeśli kontynuują naukę,
  3. dzieci niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  4. osoby, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w woj. opolskim.

Karta wydawana jest bezpłatnie  i uprawnia do zniżek i ulg oferowanych przez wybrane instytucje regionalne i gminne oraz podmioty prywatne, które zadeklarowały chęć współpracy. Zachęcamy podmioty prywatne z terenu gminy Wilków do włączenia się w inicjatywę oraz składania swoich ofert w zakresie proponowania ulg, zniżek oraz rabatów.

Wnioski o wydanie Karty można składać w Domu Kultury w Wilkowie ul. Wrocławska 16 oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Punkcie Obsługi Klienta ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole.

Anna Trojanowska

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności