Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 27-06-2022
Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Zawiadomienie - XII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 30.12.2015r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015r. poz. 1515
) zwołuję XII sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 30 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 1300
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, w tym:
   - odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
  2. uchwalenia budżetu gminy Wilków na 2016 rok, w tym:
   1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,
   2. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
   3. odczytanie opinii Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Wilkowie oraz opinii pozostałych Komisji,
   4. stanowisko Wójta w sprawie opinii RIO i złożonych wniosków poszczególnych Komisji,
   5. dyskusja nad projektem budżetu,
   6. jawne głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
  3. o zmianie uchwały Nr III.8.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
  4. o zmianie uchwały Nr III.9.2014 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2015 rok.
 6. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 9. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Krzysztof Ostrowski

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności