Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 14-08-2022
Imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy

Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011

Baner zawierający logo programu Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności oraz symbol Unie Europejskiej

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Nazwa Projektu: „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”.

 

Dnia 28.09.2010r. Gmina Wilków podpisała umowę partnerską na rzecz realizacji  projektu pn. „Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011”.

Celem projektu było wsparcie realizacji Programów Rozwojowych szkół gimnazjalnych mające na celu wspomożenie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych poprzez zaoferowanie i wzbogacenie dodatkowych zajęć dydaktyczno - wychowawczych umożliwiających wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów, kształtowanie postaw społecznych, pracy zespołowej oraz kształtowanie charakteru poprzez udział w zajęciach sportowych, a także wsparcie dla uczniów poprzez doradztwo i opiekę pedagogiczno-społeczną. Celami szczegółowymi projektu były: rozwój u uczniów kompetencji kluczowych, zwiększenie motywacji do dalszego kształcenia, nabycie wiedzy dot. ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu, podniesienie aspiracji związanych z docelowym poziomem własnego wykształcenia, zwiększenie zaangażowania w naukę i w wykonywanie zadań, rozwój umiejętności komunikacyjnych, podniesienie poziomu samooceny, zwiększenie umiejętności pracy w zespole.

Wsparciem objętych zostało 70 uczniów Publicznego Gimnazjum w Wilkowie, którzy uczestniczyli w zajęciach realizowanych w ramach kompetencji kluczowych, w zajęciach sportowych oraz w zajęciach z doradztwa pedagogiczno-społecznego.

Kwota dofinansowania: 52 000,00 zł
Wkład własny gminy: 0,00 zł

 

"Człowiek - najlepsza inwestycja"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności