GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 18-01-2022
Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków

 

Wilków, 14.01.2016r.

GKR.271.5.2015r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust.1 oraz art. 139 ust.3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn.zm).

Nazwa i adres Zamawiającego:

Zamawiającym jest Gmina Wilków, w imieniu której występuje
Wójt Gminy Pan mgr Bogdan Zdyb
ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków

Wójt Gminy Wilków informuje, że w dniu 14.01.2016 r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilków (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP Nr 182223 - 2015  dnia 10.12.2015 r.) pomiędzy: Gminą Wilków a firmą

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH EKOWOD SPÓŁKA Z O.O.
UL. MARIAŃSKA 2, 46-100 NAMYSŁÓW

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną  z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i Ogłoszeniu, otrzymał maksymalną ilość punktów 100.

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 18.12.2015 r.

  • Cena wybranej oferty brutto:        222 912,00 zł.
  • Oferta z najniższą ceną brutto:    222 912,00 zł.
  • Oferta z najwyższą ceną brutto:   365 199,84 zł.

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności