Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców, Wójt Gminy Wilków prosi o nie korzystanie z obiektów  rekreacyjnych i sportowych tj.: boisk, placów zabaw, kortów, siłowni zewnętrznych.

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: piątek, 03-07-2020
Imieniny: Anatola, Jacka, Mirosławy

Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie

logo3.jpeg

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia
Poddziałanie 3.3.4 Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości

 

 

 

Nazwa projektu: Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie

 

 
      Projekt realizowany jest przez Publiczne Gimnazjum w Wilkowie. Jest to ogólnopolski program przygotowany przez Konsorcjum, w skład którego wchodzi: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze oraz  Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z Poznania, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt ma na celu rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości dla uczniów gimnazjów.

 W ramach projektu organizowane są następujące działania:

  • przygotowanie autorskich programów rozwijania zainteresowań uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie nauk ścisłych i przedsiębiorczości,
  • przygotowanie materiałów szkoleniowych dla gimnazjalistów z zakresu nauk ścisłych oraz przedsiębiorczości, w tym także materiałów do nauczania na odległość,
  • realizacja zajęć w oparciu o przygotowane programy i materiały na terenie 73 gimnazjów z obszaru całego kraju (łącznie ponad 1 200 uczestników zajęć),
  • organizacja konkursów naukowych dla uczniów biorących udział w projekcie
  • z atrakcyjnymi nagrodami,
  • organizacja wycieczek oraz obozów naukowych dla uczestników projektu po zakończeniu każdego roku szkolnego,
  • organizacja atrakcyjnych wykładów pokazowych przy współpracy z Politechniką Poznańską.
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności