Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 27-06-2022
Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Budżet Gminy Wilków na 2016 r.

 

Wywiad z Bogdanem Zdybem Wójtem Gminy Wilków
rozmawiała Monika Markowska

budzet-gminy-2016.jpeg

Jakie są Pana zdaniem priorytety rozwoju Gminy Wilków na 2016  rok i czy w tych planach uwzględnia Pan pozyskiwanie funduszy z  Unii Europejskiej?

- Rok 2016 będzie bardzo pracowitym, a zarazem bardzo owocnym okresem. Już od dłuższego czasu maksymalnie wykorzystujemy swoje szanse związane z nowoczesnym zarządzaniem. Nowa perspektywa finansowa dla Polski na lata 2014-2020 przygotowuje dla samorządów szereg możliwości do wykorzystania środków, które będą stanowiły dla nas ogromne wsparcie, zwłaszcza z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Programy, w ramach których będziemy mogli ubiegać się o dofinansowanie, często stanowią kontynuację programów z poprzedniej perspektywy, tj. 2007-2013, tym niemniej spodziewać się należy szeregu nowości, zwłaszcza w odniesieniu do reguł ubiegania się o dofinansowanie. W ramach tych  środków chcemy zrealizować budowę kanalizacji w miejscowości Pągów – do tego projektu przygotowujemy się od dwóch lat, gotowa jest już m.in. dokumentacja techniczna. Będzie to duża inwestycja, która sprawi, że gminie przybędzie kolejna, piąta skanalizowana miejscowość.  Przy wsparciu z PROW chcemy również w tym roku rozpocząć remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Pągowie. Ponadto w 2016 r. chcemy przystąpić do opracowania dokumentacji technicznej na remont świetlicy wiejskiej w Wojciechowie. W ten sposób będziemy gotowi do złożenia wniosku o dofinansowanie w chwili, gdy marszałek województwa ogłosi odpowiedni nabór. Ważną kwestią, z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, będzie rozbiórka starego pałacu w Wilkowie. O zezwolenie na prace rozbiórkowe staraliśmy się od ośmiu lat. Ostatecznie udało się uzyskać zgodę konserwatora zabytków na wykreślenie tego budynku z rejestru i już wiosną  będą mogły rozpocząć się prace, dzięki którym ten walący się i realnie stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa obiekt zostanie rozebrany. Jeżeli mowa o bezpieczeństwie to w trosce o nie w ramach Programu RPO  na lata 2014 – 2020 w dalszym ciągu będziemy doposażać nasze jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych  w niezbędny sprzęt do ratowania mienia i życia ludzkiego. W lutym tego roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę dróg osiedlowych w Wilkowie, również w tym roku zostanie wykonana nowa droga w Idzikowicach. Planujemy także wykonanie remontu - przebudowy wejścia do przedszkola w Idzikowicach, w ramach którego wybudowany zostanie specjalny podjazd dla osób niepełnosprawnych, którego tam teraz brakuje. W dalszym ciągu w ramach funduszu sołeckiego będziemy realizować zadania w porozumieniu z mieszkańcami poszczególnych sołectw jak i przedstawicielami rad sołeckich.

Ponadto wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Namysłowie złożyliśmy projekt partnerski w ramach programu RPO pod nazwą „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”, beneficjentami projektu będą uczniowie  wilkowskiego gimnazjum. Również wspólnie z Gminą Namysłów złożyliśmy projekt partnerski w ramach programu RPO pod nazwą „Klucz do kompetencji w szkołach podstawowych Powiatu Namysłowskiego”, projekt będzie realizowany w dwóch placówkach oświatowych naszej gminy w Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Idzikowicach. 

 

W Gminie Wilków każdego roku odbywa się wiele imprez kulturalnych, prężnie działa również Dom Kultury. Czy w 2016 r. kultura też będzie mocną stroną gminy?

- Wiele imprez, wystaw organizowanych przez Dom Kultury w Wilkowie odbywa się okazjonalnie, ale część z nich ma charakter cykliczny. Wszelkie inicjatywy kulturalne, związane z kultywowaniem tradycji są bardzo ważne dla wspólnot lokalnych. Dlatego w tym roku już po raz trzeci, organizować będziemy Festiwal Kultury Ludowej w Wilkowie. Można powiedzieć, że jest to nasza flagowa impreza, która się rozwija, zwiększa swój zasięg. Jest on już ponadwojewódzki, uczestniczą w nim zespoły z zaprzyjaźnionych gmin województwa dolnośląskiego. Festiwal cieszy się wielkim zainteresowaniem. Planujemy również spotkanie z Kulturą Lwowską, zapraszamy do Wilkowa uczestników wymiany kulturalnej, którzy przyjeżdżają do Namysłowa. Tradycyjnie zorganizujemy Dożynki Gminne oraz Dni Wilkowa. Nie zabraknie także imprez sportowych. Do najważniejszych zaliczyłbym Memoriał Iwony i Jana Zielińskich. Sądzę, że jeżeli chodzi o kulturę i sport to w 2016 roku będzie się wiele działo. Aby zrealizować wszystkie te wydarzenia kulturalno – sportowe niezbędne było pozyskanie środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego jak również Starostwa Powiatowego w Namysłowie. 

 

Jak ocenia Pan ten rozpoczynający się rok dla Gminy Wilków oraz przed jakimi największymi wyzwaniami teraz Pan stoi?

- Musimy pamiętać z radnymi, że gmina jest całością. Powinna się rozwijać równomiernie. Wymaga to szerszego spojrzenia i mądrego kompromisu, ale na wszystkie moje plany potrzebne są ogromne środki, o które będziemy aplikować. Gdyż Nowa Perspektywa Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 daje nam nowe możliwości dofinansowania dla samorządów. Jeżeli uda nam się te środki pozyskać, a nie wyobrażam sobie innej sytuacji, to rok 2016 będzie z pewnością dobrym rokiem dla Gminy Wilków, zwłaszcza w zakresie wykorzystania środków na inwestycje, na które przeznaczamy w tym roku 21% budżetu. Dążymy do tego, aby jak najwięcej zostało w Gminie dla mieszkańców. Chcemy, aby nasza Gmina się rozwijała i aby ten rozwój był widoczny i odczuwalny dla jej mieszkańców.

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności