Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 28-06-2022
Imieniny: Florentyny, Ligii, Leona

Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Namysłów-Wilków i dla wsi Krzyków w oparciu o dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnych w ramach przedsięwzięcia: "Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w Powiecie Namysłowskim...

prow200713.jpeg

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013

Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Namysłów-Wilków i dla wsi Krzyków w oparciu o dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnych w ramach przedsięwzięcia: „Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie Namysłowskim”. 

         Dnia 30.06.2009r. Gmina Wilków złożyła wniosek pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Namysłów-Wilków i dla wsi Krzyków w oparciu o dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnych w ramach przedsięwzięcia: „Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie Namysłowskim” o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu. Procedura weryfikacji zakończyła się 17 lutego 2010r., w którym to terminie do Urzędu Gminy w Wilkowie wpłynęło pismo informujące, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Dnia 24.02.2010r. Gmina Wilków podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie ww. zadania.

Przetarg na budowę kanalizacji został ogłoszony 20.04.2010r. Zgłosiło się sześć firm zainteresowanych realizacją inwestycji, otwarcie ofert, a tym samym wyłonienie wykonawcy nastąpiło 18.05.2010r. Wyłoniony wykonawca Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie, złożył ofertę na kwotę 1 649 000,00 zł i to z nim Gmina podpisała umowę na realizację przedsięwzięcia.

W ramach inwestycji wykonano: 

- 1,1 km kanałów głónych, 

- 3,6 km rurociągów tłocznych,

- 29 szt. przyłączy,

Całkowita wartość projektu: 1 741 203,50 zł

Kwota dofinansowania: 902 529,45 zł.


a.jpegb.jpeg

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności