Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 30-05-2023
Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości

logo5.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

"inwestujemy w Twoją przyszłość"

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
na lata 2007 – 2013

II oś priorytetowa - Społeczeństwo Informacyjne

Działanie 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT oraz Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych

 

 

Nazwa projektu: Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości

 

  

      Dnia 8 września 2009 r. Gmina Wilków zadeklarowała przystąpienie do projektu „Opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości”.Szkołą wytypowaną do udziału w projekcie zostało Publiczne Gimnazjum w Wilkowie. Pismem z dnia 20 sierpnia 2010 r. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu poinformował Gminę Wilków o tym, iż projekt decyzją Zarządu Województwa Opolskiego znalazł się na liście projektów do dofinansowania.

Celem projektu jest m.in. przygotowanie systemu udostępniającego materiały dydaktyczne przygotowywane przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej, przygotowanie systemu, który pozwoli na zespołową pracę nad projektami uczniów z różnych szkół, możliwość publikowania prac uczniów na platformie e-Szkoły, możliwość uczestniczenia w procesie edukacyjnym uczniom, którzy z przyczyn losowych nie mogą uczęszczać na lekcje, wprowadzenie systemu powiadamiania rodziców o ocenach  i nieobecnościach uczniów oraz wydarzeniach szkolnych.

Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem procedury zamówienia publicznego.

Projekt i realizacja: © 2011-2023 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności