GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 24-01-2022
Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy

Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach

 logo6.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

 

„inwestujemy w Twoją przyszłość”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

w ramach:

Osi priorytetowej RPOP .04.00.00 Ochrona środowiska

Działania RPOP.04.03.00 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii

Poddziałania –
  

Nazwa projektu: Budowa kotłowni wraz
z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach

 
      Gmina Wilków dnia 12.02.2010r. złożyła wniosek pn. „Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach” w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

16.04.2010r. wniosek został pozytywnie oceniony podczas oceny formalnej przeprowadzonej przez pracowników Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013, natomiast 19.07.2010 r. Gmina Wilków została poinformowana, iż wniosek przeszedł kolejną ocenę i został pozytywnie oceniony podczas oceny merytorycznej II stopnia przeprowadzonej przez komisję konkursową.

Na początku sierpnia 2010r. Urząd Marszałkowski zawiadomił Gminę, iż przyjęto projekt do dofinansowania, a 16.08.2010r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w formie refundacji Projektu w ramach  Osi priorytetowej RPOP .04.00.00 Ochrona środowiska, Działania RPOP.04.03.00 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii. 

18.08.2010r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z Zakładem Usługowo-Handlowym REM-KĘPNO Sp. z o.o. ul. Brukowa 4, 63-645 Łęka Opatowska – wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną ze wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu.

     W listopadzie 2010r. zakończono pierwszy etap projektu, w ramach którego wykonano zadania związane z budową kotłowni, zamontowano dwa kotły, zaadaptowano oddzielne pomieszczenie na olej opałowy. Dzięki nowej kotłowni, która jest w pełni zautomatyzowana, wytwarzana jest ciepła woda na cele użytkowe.

     Drugi etap to  termomodernizacja budynku szkoły obejmująca m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu z wymianą pokrycia. Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została firma TOL-BUD Usługi Ogólnobudowlane, Ostrzeszów. Prace w ramach tego etapu obecnie zakończono w sierpniu 2011 roku.

    Celami projektu są: poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji pyłów i gazów dzięki racjonalizacji gospodarki cieplnej w szkole w Idzikowicach, zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury publicznej, ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery, zmiana głównej technologii wytwarzania ciepła   z węglowej na olejową, która jest bardziej przyjazna dla środowiska, racjonalizacja gospodarki cieplnej dzięki zmniejszeniu strat ciepła na etapie jego wytwarzania, przesyłu i wykorzystania, zmiana głównej technologii wytwarzania ciepła z węglowej na olejową.

Całkowita wartość projektu:  1 112 005,80  zł

Kwota dofinansowania:  845 180,59  zł
 
Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności