Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców, Wójt Gminy Wilków prosi o nie korzystanie z obiektów  rekreacyjnych i sportowych tj.: boisk, placów zabaw, kortów, siłowni zewnętrznych.

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 03-06-2020
Imieniny: Anatola, Leszka, Tamary

Managerowie administracji samorządowej nową generacją urzędników - nowe zarządzanie publiczne w gminach województwa opolskiego.

logo3.jpeg

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet V Dobre rządzenie
Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Nazwa projektu: Managerowie administracji samorządowej nową generacją urzędników – nowe zarządzanie publiczne w gminach województwa opolskiego.
 
 Gmina Wilków podpisała 25 maja 2010 r. deklarację uczestnictwa ww. projekcie realizowanym przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu w charakterze partnera. 

Głównym celem projektu jest przygotowanie kadry samorządowej do jak najsprawniejszego wykonywania swojej funkcji w obecnych warunkach społeczno – ekonomicznych m.in. poprzez szkolenia dot. zamówień publicznych, kontroli zarządczej w świetle kpa, marketing terytorialny, współpraca z organizacjami pozarządowymi w świetle obowiązujących przepisów prawa. Projekt ukierunkowany jest na podniesienie kwalifikacji pracowników gmin.

Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności