Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 27-06-2022
Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Ogłoszenie o rokowaniach w sprawie samochodu specjalnego (strażackiego) STAR A 200

1. Przedmiotem rokowań jest  samochód specjalny (strażacki) STAR A 200, rok produkcji 1988, nr rejestracyjny OPC 834D, niesprawny technicznie do remontu kapitalnego

-  Cena wywoławcza 5.000 zł

-  Kwota zaliczki 500 zł

2. W dniu 04.03.2016 r. odbył się I przetarg ustny, w dniu 23.03.2016 r. odbył się II  przetarg ustny, nie wyłoniono nabywcy.

3. Zgłoszenia pisemne udziału w rokowaniach należy składać w terminie do 13 kwietnia 2016 r.  w pokoju nr 3,  budynku B Urzędu Gminy w Wilkowie

Rokowania  zostaną  przeprowadzone  w  Urzędzie  Gminy  w  Wilkowie 
w  dniu  15 kwietnia 2013 r.  o  godz.1000

4. Zgłoszenie dla swej ważności powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę dla osoby prawnej,
  2. datę sporządzenia zgłoszenia,
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  4. proponowaną cenę nabycia  ruchomości oraz sposób zapłaty,
  5. dowód wpłaty zaliczki.

5. W rokowaniach mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne pod warunkiem złożenia  prawidłowego  zgłoszenia oraz wpłaty  zaliczki. Zaliczkę  należy wpłacić  przed złożeniem oferty na konto Urzędu   Gminy BS Wilków  40 8890 1037 0012  0333 2002 0007. Osobie, której zgłoszenie zostanie wybrane, zaliczka będzie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom zaliczki zostaną zwrócone.  Zaliczka nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika rokowań, którego zgłoszenie zostało wybrane, od zawarcia aktu notarialnego.

6. Cena sprzedaży nieruchomości nie może być rozłożona na raty.

7. Wójt Gminy Wilków może zamknąć rokowania bez wybrania nabywcy ruchomości.

8. Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w pokoju nr 3, budynku B Urzędu Gminy w Wilkowie, telefon  77/4195514.

Wilków, dnia 31.03.2016 r.

Wójt Gminy Wilków

PDFRegulamin rokowań dot. samochodu strażackiego STAR 200.pdf

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności