GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: czwartek, 28-10-2021
Imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Poznasz, zrozumiesz, polubisz

na strone_01.jpeg

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 Nazwa Projektu : Poznasz, zrozumiesz, polubisz

 

      Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 70 uczniów i uczennic z Publicznej Szkoły Podstawowej w Idzikowicach poprzez udział w zajęciach  i warsztatach.

Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są:

      ▪ rozwijanie zainteresowań 70 uczniów i uczennic  poprzez realizację zajęć  z kompetencji kluczowych,

        poprawa wiedzy i umiejętności poprzez zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody, 

        wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

Grupą docelową jest 70 uczniów i uczennic uczęszczających w roku szkolnym 2011/2012 do klas IV-VI  Publicznej Szkoły Podstawowej w Idzikowicach.

W ramach projektu prowadzone były następujące zajęcia:

1)      zajęcia z kompetencji kluczowych:

     ▪ porozumiewanie się w języku ojczystym,

     ▪ zajęcia z języka angielskiego,

     ▪ zajęcia z języka niemieckiego,

     ▪ zajęcia z kompetencji matematycznych,

     ▪ zajęcia z kompetencji informatycznych,

     ▪ zajęcia ze świadomości i ekspresji kulturalnej,

2)      zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody,

3)      doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna:

     ▪ zajęcia socjoterapeutyczne,

     ▪ punkt pedagoga.

Oprócz zajęć dzieci w ramach projektu uczestniczyły w wycieczkach do Teatru, Muzeum Wsi Opolskie oraz Arboreturm w Ślizowie. Aby przełamywać  bariery komunikacyjne został zapewniony dowóz i odzwóz dzieci na zajęcia .

Całkowita wartość projektu: 46 859,70 zł

Kwota dofinansowania : 46 859,70 zł

 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


PDFRegulamin projektu

JPEGBiuro projektu

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności