Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 08-08-2022
Imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. budowy sieci napowietrznej SN 15kV, budowie sieci kablowej SN 15kV, budowie złączy kablowych 15kV

GKR.6733.2.2016                                                                       

Wilków 22.06.2016r.

 

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) Wójt Gminy Wilków zawiadamia, iż na wniosek inwestora Firmy Tauron Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole w imieniu której na podstawie pisemnego pełnomocnictwa działa Pan Przemysław Papierz reprezentujący firmę ELDRON Przemysław Papierz z siedzibą ul. Litewska 16/8, 51-354 Wrocław, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie sieci napowietrznej SN 15kV, budowie sieci kablowej SN 15kV, budowie złączy kablowych 15kV.

Inwestycja planowana jest na działkach:

  • obręb Lubska KM 1 dz. nr 150, 64, 65, 66, 67, 70/2, 70/3, 71/1, 71/2
  • obręb Młokicie KM 1 dz. nr 78, 77/1, 138, 75
  • obręb Bukowie KM 3 dz. nr 2, 29, 30, 31, 5/5, 5/4, 5/3, 24, 16/47, 16/46, 14, 13/20
  • obręb Bukowie KM 2 dz. nr 549, 403, 546, 406/2, 529, 359, 360, 524/1, 514, 523, 513/2, 276, 275/2, 275/3
  • obręb Bukowie KM 1 dz. nr 513/1, 497, 476, 194, 185

Na terenie na którym jest planowana ww. inwestycja brak obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z czym inwestor jest zobowiązany uzyskać, dla planowanej inwestycji decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W terminie do dnia 13 lipca 2016r. można w tutejszym Urzędzie (pok. nr 3 w części budynku B) w godzinach pracy urzędu zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy. Ewentualne uwagi i wnioski można złożyć ustnie do protokołu lub na  piśmie.

                                                                                                       

 

                                                                                                      Wójt Gminy Wilków

                                                                                                             Bogdan Zdyb

 

Sprawę prowadzi: Szymon Matuszczyk tel. 77 419 55 11 wew. 124, email: mpzp@wilkow.pl

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności