GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 08-12-2021
Imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza

Potrójne świętowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie

Dzień 4 czerwca na długo pozostanie w pamięci wilkowskich strażaków, którzy w owym dniu uczestniczyli w historycznym i niezwykłym wydarzeniu, jakim były Gminne Obchody Dnia Strażaka. Oficjalne uroczystości rozpoczęto w parafialnym kościele pw. Św. Mikołaja w Wilkowie od poświęcenia sztandaru ufundowanego przez społeczność lokalną dla jednostki OSP Wilków. Liczny pododdział strażaków, orkiestry dętej z Namysłowa, a także zaproszone, zaprzyjaźnione poczty sztandarowe uformowały szyk i pod komendą dowódcy uroczystości mł. ogn. Marcina Makary udały się przed ołtarz na uroczystą Mszę Świętą, ofiarowaną w intencji strażaków, a celebrowaną przez ks. Tomasza Caputę. Podczas trwającej mszy świętej mł. bryg. Radosław Kilan przedstawił w imieniu wilkowskich strażaków bogatą monografię historyczną Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie od początków jej powstania do czasów teraźniejszych.

70lecieOSP_007.jpeg

Po zakończonej Mszy św. uformowana kolumna strażaków na czele z orkiestrą, pocztami sztandarowymi, zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami przemaszerowała głównymi ulicami na teren kompleksu sportowego w Wilkowie, gdzie przystąpiono do kolejnych części zaplanowanych uroczystości, jakimi było: wręczenie jednostce OSP Wilków poświęconego wcześniej sztandaru, nadanie zasłużonym druhom strażackich odznaczeń, podziękowań i wyróżnień, po czym poświęcenie wraz z przekazaniem dla jednostki OSP Wilków nowo pozyskanego samochodu pożarniczego marki IVECO. Końcowym etapem zaplanowanych uroczystości pożarniczych miał być Festyn Strażacki z wieloma atrakcjami, zakończony tradycyjną zabawą taneczną.

70lecieOSP_045.jpeg

Zgodnie ze starannie opracowanym scenariuszem, uroczystość na boisku rozpoczęto od oficjalnego złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości przybyłemu st. bryg. Witoldowi Trojnarowi - Z-cy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu. Po dokonanym przeglądzie pododdziału, podniesieniu flagi RP przy akompaniamencie hymnu państwowego, uroczystego otwarcia Gminnych Obchodów Dnia Strażaka dokonał  Prezes OSP w Wilkowie druh Zygmunt Gubernat. Uwzględniając, że w okresie 70 lat istnienia ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Wilków z naszych szeregów odeszło wielu druhów, strażackich rodzin, chwilą ciszy przy akompaniamencie hejnalisty uczczono  pamięć zmarłych strażaków.

70lecieOSP_101.jpeg

W oficjalnym powitaniu Prezes Zygmunt Gubernat podkreślił obecność na uroczystości wielu znamienitych gości, które nadały tamtej chwili jeszcze większego, dostojnego wymiaru. Swą obecnością zaszczycili: P. Bartłomiej Stawiarski - poseł na sejm, P. Stanisław Rakoczy - V-ce Marszałek Województwa Opolskiego, st. bryg. Witold Trojnar – Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu, druh Henryk Seruga - członek Prezydium ZWZOSPRP w Opolu, a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego, st. bryg. Krzysztof Gacek - Komendant Powiatowy PSP w Namysłowie, P. Andrzej Michta - Starosta Namysłowski, przedstawiciele samorządu terytorialnego i gminnego na czele z Wójtami Gmin: Pokój, Świerczów i Domaszowic, poczty sztandarowe, a także licznie przybyli przedstawiciele okolicznych firm, instytucji, a także sponsorzy uroczystości.

70lecieOSP_247.jpeg

Ostatnim elementem obchodzonych uroczystości były wystąpienia gości, którzy podkreślali doniosłość wydarzenia, odpowiedzialność i zaangażowanie strażaków - ochotników w codziennej służbie w ratowaniu życia i mienia oraz służbie społecznej na rzecz lokalnej społeczności, życząc wszystkim strażakom bezpiecznych powrotów z każdej akcji.

Po zakończeniu uroczystości rozpoczął się festyn strażacki na boisku sportowym. W trakcie festynu można było obejrzeć pokaz ratownictwa wysokościowego i gaszenie pożarów zaprezentowaną przez Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą PSP Namysłów. Dźwięki muzyki, rozmowy oraz dobry nastrój nadał dodatkowo tym chwilom atmosferę świątecznej radości i wspólnej zabawy. Organizatorzy wyrażają szczególną wdzięczność wszystkim osobom, mieszkańcom i instytucjom, którzy wsparli inicjatywę przeprowadzenia tak pięknej i wyjątkowej uroczystości.

70lecieOSP_468.jpeg

Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Pana Bogdana Zdyba – Wójta Gminy Wilków za pomoc organizacyjną i finansową w zorganizowaniu tak ważnego wydarzenia w historii naszej miejscowości, a mieszkańcom Wilkowa za ufundowanie pięknego sztandaru.

mł. bryg, Radosław Kilan

70lecieOSP_053.jpeg 70lecieOSP_143.jpeg 70lecieOSP_269.jpeg

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności