Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 27-06-2022
Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Wyprowadzeniu z centrum Namysłowa indywidualnego ruchu samochodowego poprzez budowę sieci ścieżek rowerowych

 

Wilków 19.07.2016r.

GKR.6733.4.2016

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) Wójt Gminy Wilków zawiadamia, iż na wniosek inwestora Starostwa Powiatowego w Namysłowie, Plac Wolności 12 A, 46-100 Namysłów, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Wyprowadzeniu z centrum Namysłowa indywidualnego ruchu samochodowego poprzez budowę sieci ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzysząca – DP 1125O i DP 1124O

Inwestycja planowana jest na działkach: obręb Dębnik KM 1 dz. nr 182, 202/1.

Na terenie na którym jest planowana ww. inwestycja brak obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z czym inwestor jest zobowiązany uzyskać, dla planowanej inwestycji decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. .

W ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tutejszym Urzędzie /pok. nr 3 w części budynku B/ w godzinach pracy urzędu zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy. Ewentualne uwagi i wnioski można złożyć ustnie do protokołu lub na  piśmie.

 

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

 

Sprawę prowadzi: Szymon Matuszczyk tel. 77 419 55 11 wew. 124, email: mpzp@wilkow.pl

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności